ท่อน้ำร้อน PP-R

ระบบท่อ ท่อน้ำร้อน PP-R คุณภาพ มาตรฐานเยอรมัน
ท่อ PP-R (80) คืออะไร
ท่อ PP-R 80 ย่อมาจาก Random Copolymer Polypropylene (80) เป็นพลาสติกคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสม ต่อการใช้งาน ท่อประปา และงานท่อประเภทต่างๆ

ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ
ท่อ ไทนพีพี-อาร์ ผลิดจากเม็ดพลาสติก PP-R (80) ชั้นดี ของยุโรป จึงทำให้ ท่อ ไทยพีพี-อาร์ มีเนื้อพลาสติดที่มีคุณภาพ และความหนาแน่นสูง แสงลอดผ่านไม่ได้

ความสะอาดที่คุณวางใจได้
พลาสติก Polypropylene ได้รับการยอมรับ าก Greenpeace ว่า เป็นพลาสติกที่สะอาดมากที่สุดชนิดหนึ่ง* จึงมั่นใจได้ว่า ท่อ ไทยพีพี-อาร์ จะปราศจากสารก่อมะเร็ง สนิท หรือ โลหะหนักต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมาด้วย.

 
 

คุณสมบัติ ท่อน้ำร้อน PP-R

ท่อและข้อต่อ ผสานกันเป็นเนื้อเดียว (Homogenized) การเชื่อมต่อระหว่างท่อ กับข้อต่อ ใช้วิธีการให้ความร้อน โดยคุณสมบัติพิเศษของท่อ ไทยพีพี-อาร์ จึงทำให้ท่อและข้อต่อสามารถเชื่อมผสานกันเป็นเนื้อเดียว จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการรั่วซึม ที่บริเวณจุดต่อเชื่อมระหว่างท่อและข้อต่อ

แข็งแรง ทนแรงดันได้สูงถึง 20 บาร์ ท่อ ไทนพีพี-อาร์ เป็นท่อที่มีความแข็งแรงสูง มีประเภทท่อให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ตามความเหมาะสมมีให้เลือกตั้งแต่แบบ SDR 11 Economy Class ทนแรงดันได้ 10 บาร์ ,แบบ SDR 6 High Pressure Class ทนแรงดันได้ 20 บาร์ ,แบบ Fiber Composite Pipe SDR 6 Durable Class ทนแรงดันได้ 20 บาร์ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนและลดการยืดตัวในแนวตรงของท่อ
อายุการใช้งาน ยาวนาน 50 ปี !!!

ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ
ผลิดจากเม็ดพลาสติก PP-R (80) ชั้นดีของยุโรป** จึงทำให้มีเนื้อพลาสติกที่มีคุณภาพ และความหนาแน่นสูง แสงลอดผ่านไม่ได้

ใช้งานร่วมกับท่อชนิดอื่นได้
มีข้อต่อประเภทเกลียว ชนิดต่างๆ มากมาย สำหรับติดตั้งร่วมกับท่อประเภทอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งานได้ (PVC, PE, PB, เหล็ก, ทองแดง, STAINLESS, SYLER) จึงทำให้สะดวก และไม่มีปัญหาในการใช้งานร่วมกับ ท่อชนิดเดิมที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว อีกทั้งเกลียวของข้อต่อ ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิ้ล จึงแข็งแรงและทนแรงดันได้ 20 บาร์
หมายเหตุ * อ้างอิงจาก หน้า 55 -59 หนังสือ PVC Plastic A Looming Waste Crisis โดย Wytze G.H. Van der Naald and Beverley G. Thorpe จัดทำโดย Greenpeace ตีพิมพ์ April,1998