กรีนไปป์ ท่อพีพีอาร์....คุณภาพยุโรป
- อายุยาวนานกว่า 50 ปี
- แข็งแรงทนต่อแรงกระแทกไม่เปราะแตกง่าย
- ระบบเชื่อมสอด เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่รั่วซึม
- มีข้อต่อหลากหลายกว่า 200 ชนิด
- ใช้ได้ทั้งระบบ น้ำร้อน น้ำประปา และ Chilled Water
- ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากยุโรป
- มีเวลาบนเส้นท่อ ป้องกันปัญหาท่อตันจากการหลอมท่อและข้อต่อนานเกินไป
- ผ่านการรับรองมาตรฐานจากยุโรป และมาตรฐานความสะอาดจาก RCC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เป็นท่อน้ำได้
- ท่อและข้อต่อ ผลิตจากโรงงานเดียวกัน จึงติดตั้งง่าย ผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ได้อย่างสมบูรณ์
- สินค้าคุณภาพรับประกัน 3 ปี