รวมผลงานต่างๆของเรา


  <
       
       
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 20KW. 
@โรงแรมธาราแกรนด์ คลอง2 ปทุมธานี
19/6/63 (1)
       
   
   
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 200 ลิตร 1 ชุด
@บ้านลูกค้า ย่านหัวลำโพง กทม.
19/6/63
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 1 ชุด
@บ้านคุณภากร แถวลาดพร้าว กทม.
15/6/63
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 2 ชุด
@บ้านคุณแบงค์ ย่านนางลิ้นจี้ กทม.
21/6/63
   
   
   
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด10KW.
@ณัฐภัณฑ์อะไหล่ยนต์ จ.สุราษฎร์ธานี
27/5/63
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์3KW. และติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส
@สำนักปฎิบัติธรรมบุญประสาน
9/6/63
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 1 ชุด
@บ้านลูกค้า พุทธมณฑลสาย2
18/6/63
   
   
   
ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 6 ชุด
@บ้านพักท่าน สส.บุญลือ ย่านนนทบุนร
15/04/63
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์300ลิตรจำนวน1ชุด
@บ้านคุณอารีย์ จ.ชลบุรี
20/04/63
ติดตั้งระบบสายไฟระบบโซล่าเซลล์ 300kw
@บริษัท น้ำมันอพอลโลไทย จำกัด
17/05/63
   
   
   
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 10 kw.
@ บริษัท กำจัดปลวก เขตลาดพร้าว
16/03/63
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์300ลิตร จำนวน1ชุด
@บ้านลูกค้าสวนหลวง ร.9 กทม.
07/04/63
ตู้คอนเทเนอร์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เข้า
@โกดังเอเซ็ทพลัส
08/04/63
   
   
   
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 200 ลิตร 
@บ้านลูกค้าสวนหลวง ร.9 กทม.
10/03/63
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 
@บ้านลูกค้า จ.ขอนแก่น
13/3/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร จำนวน1ชุด
@สนามมวย เขต จตุจักร กทม.
15/03/63
   
   
   
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด300ลิตร จำนวน1 ชุด
@บ้านลูกค้ากรุงเทพมหานคร

08/02/63
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 500 ลิตร จำนวน1ชุด
@พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
12/02/63
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระบบON-GRID 10 KW.
@บ้านคุณภากร อ.ปราณบุรี
22/02/63
   
   
   
ติดตั้งชุด SOLAR CELL MINI 
@ โรงเรียนสามแสนวิทยา กทม
16/12/62

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระบบ ON-GRID 40 kw.
@ บริษัท GOODS STORE จำกัด จ.ชุมพร
4/01/63

ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด300ลิตร 1 ชุด
@ บ้านลูกค้าใจกลางเมืองกรุงเทพ
15/01/63
   
   
   
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10  KW
@ บ้านคุณชาญชัย จ.ภูเก็ต
3/12/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ชุด (ชนิดแผ่นเรียบ)
@บ้านคุณสมบูรณ์  ขอนแก่น
4/12/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด200ลิตร จำนวน 1 ชุด
@ร้านคุณกุ๊บกิ๊บ อ.ปากช่อง
6/12/62
   
   
   
ติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด300 ลิตร จำนวน 1 ชุด
@บ้านคุณ สส.อาดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
22/10/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 ลิตร จำนวน 3 ชุด (ชนิดแผ่นเรียบ )
@ออฟฟิต และบ้านคุณชาญชัย จ.ภูเก็ต
29/11/62
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10  KW
@ ออฟฟิตคุณชาญชัย จ.ภูเก็ต
30/11/62
   
   
   
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด100ลิตร 1 ชุด
@บ้านลูกค้าย่านในเมือง กทม
16/10/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด300ลิตร จำนวน 1 ชุด
@บ้านคุณทวีศักดิ์ จ.อ่างทอง
22/10/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด300ลิตร จำนวน 1 ชุด
@บ้านคุณเทวัน โครงการทอสคาน่า
24/10/62
   
   
   
ติดตั้งเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 ชุด
@สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
12/9/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด300ลิตร จำนวน 1 ชุด
@บ้านคุณฉาย จ.นครปฐม
23/9/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด300 ลิตร 2 ชุด
@บ้านคุณก้อย สนามกอล์ฟแหลมฉบัง
28/9/62
   
   
 
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์   10 KW.
@บ้านเฮียไฉ้ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
5/7/62
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 5 KW.
@บ้านคุณศุภชัย จ.ระยอง
2/8/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 1 ชุด
@บ้านคุณพสิน ย่านเฉลิมพระเกียรติ)
25/8/62
 
 
 
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 2 ชุด
@โรงเรียนปัญญาประทีป
24/4/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 7 ชุด
@โครงการทอสคาน่า เขาใหญ่
29/4/62
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
@ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต5 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
1/5/62
 
 
 
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 5 KW
@ หจก.ตั้งเลี่ยงกี่ จ.ขอนแก่น
1/4/62
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 20 KW.
@โรงงาน P.K.S. จ.ยครปฐม
6/4/62
ติดตั้งเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ชุด
@ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปจท จำกัด (มหาชน) 19/4/62
 
 
 
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 1 ชุด
@ บ้านคุณอุไรวรรณ (โครงการทอสคาน่า)
11/3/62 
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 4 ชุด
@ เฟสใหม่ โครงการทอสคาน่า 3B,4C,6C,12A
13/3/62
ep.1 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ On grid 5 kw.
@บ้านคุณสมชาย จ.ขอนแก่น
18.3.62
 
 
 
ติดตังเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 1 ชุด
@บ้านคุณสิริศักดิ์
6/3/62
ติดตั้งระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 1 ชุด
@ บมจ.ซี พี ออลล์ จำกัด
6/1/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 1 ชุด
@ บ้านคุณสมชาย จ.ขอนแก่น
25/2/62
 
 
 
ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด
@บ้านลูกค้า จ.ราชบุรี
7/1/62
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 ลิตร 
@ บริษัท ซีพี ฮอลล์ จำกัด (มหาชน) 
6/02/62 
จัดส่งแผงโซล่าเซลล์ 30 แผง
@ ลูกค้า จ.ชลบุรี
23/02/62
 
 
 
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 5 KW
@บ้านลูกค้าย่านพุทธมณฑล สาย 3
14/1/62
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 200 ลิตร
@ บ้านคุณแม่คุณพินิจ
16/1/62
Maintenance ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
@อาคารรับรองกองทัพบกเกียกกาย
6/1/62
 
 
 
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 200 ลิตร 2 เครื่อง @โรงเรียนขุ่นแม่ตื่น จ.เชียงราย
16/12/61
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร
@ลูกค้าพัทยา
20/12/6
1
 
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 5 KW
@บ้านลูกค้าหลังสวน
3/1/62
 
 
 
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 200 ลิตร

5/12/6
1
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร 2 ชุด @ ฟาร์มโคนม พญาเย็น แดรี่
7/12/61
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 10KW
@บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
10/12/61
 
 
 
เทสระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
(ชนิดแผ่นเรียบ) ขนาด 300 ลิตร 1 ชุด
@ย่านพัฒนาการ65
25/11/6
1
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
300 ลิตร 1 ชุด
@บ้านลูกค้าเขตสะพานสูง
30/11/6
1
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร
จำนวน 3 ชุด 
@ ทอสคาน่า เขาใหญ่
2/12/6
1
 
 
EP1. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 50 KW. On-grid
วันแรกเข้าหน้างานติดตั้งราง
@บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด อ.ปากช่อง
16/10/61
EP2.ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 50 kw. on-grid
วันตรวจงานกับทางกระทรวงพลังงาน
@บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด อ.ปากช่อง
20/11/6
1
ส่งเครื่องตีน้ำ 
บจ.ไทยคอนเทนเนอร์ ขอนแก่น
22/11/6
1
EP2. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 10 KW
ติดตั้งราง กับแผงโซล่าเซลล์ พร้อมทดสอบความแข็งแรง
@ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต5
8/10/61
EP3.ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 10 KW
เดินสายไฟ พร้อมเก็บความเรียบร้อย
@ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต5
10/10/61
EP4.ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 10 KW
วันส่งงาน 
@ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต5
11/10/61
EP2.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300ลิตร 2ชุด และถังน้ำร้อน 500 ลิตร
@ทรายรีฮัก รีสอร์ท เกาะเต่า
27/9/61
EP3.ส่งงานติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กับติดตั้งถังน้ำร้อน (ปิดงาน)
@ทรายรีฮัก รีสอร์ท เกาะเต่า 
1/10/61 
EP1. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 10 KW
เริ่มงานวันแรก ติดตั้งทุ่นลอยน้ำ กับติดตั้งอินเวอร์เตอร์
@ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต5
5/10/61
EP3. ติดตั้งรางและแผงโซล่าเซลล์
@ฟาร์มโคนม อ.ปากช่อง
14/9/61
EP4. ติดตั้งสายไฟ เข้าระบบ Invertert
@ฟาร์มโคนม อ.ปากช่อง
17/9/61
EP1.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300ลิตร 2ชุด และถังน้ำร้อน 500 ลิตร
@ทรายรีฮัก รีสอร์ท เกาะเต่า
25/9/61


 
 
 
             
ย้ายตู้คอนโทรลระบบน้ำร้อน
@ ยูม่า เรสซิเดนซ์
30/7/61
 สำรวจดูหน้างานเพื่อเตรียมเข้า Maintenance ระบบฮิตปั๊ม
@ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตึกสมเด็จพระเทพรัตน์
6/8/61 
ดูหน้างานเพื่อเตรียมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
ระบบ Ongrid 20 kw @ โชว์รูมฮอนด้า
จ.สมุทรสงคราม 8/8/61
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ชนิดหลอดแก้ว ขนาด 200 ลิตร 
@บ้านคุณวิสุทธิ์ จ.ชุมพร
26/7/61 Maintenance และตรวจเช็คระบบ
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์                   
@บ้านคุณโจ จ.ระยอง
24/7/61 Maintenance และตรวจเช็คระบบ
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
@บ้านคุณชัย จ.ระยอง
24/7/
Mailtenance และเปลี่ยนฮีตเตอร์
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
โรงเรียนปัญญาประทีป
17/7/61
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดหลอดแก้ว ขนาด 70 ลิตร 1 ชุด
จ.นครราชสีมา
16/7/61 ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดหลอดแก้ว ขนาด 300 ลิตร 1 ชุด
จ.ร้อยเอ็ด
12/7/61
    
บจก. โตไค ริคะ
29/6/61
งานเดินท่อน้ำร้อน
@ระยอง
28/6/61
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระบบ Off Grid 5kw @ลูกค้าย่านพระราม5
4/6/6
 ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแก้ว 300 ลิตร @ทอสคาน่า เขาใหญ่
21/6/61
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแก้ว 200 ลิตร
21/6/61
แผงโซล่าเซลล์ POLY 320 วัตต์
เข้าใหม่ 1 ตู้
18/6/61
   
ติดตั้งเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จำนวน 12 เครื่อง
13/6/61
ติดตั้งเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ฟาร์มโคนม จ.สระแก้ว
10/6/61
อัปเดทงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 20KW
บริษัท สระแก้ว ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
 อัปเดทการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 20kw
บริษัท สระแก้ว ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
29/5/61
maintenance ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
รพ.เทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
23/5/61
แผงโซลลาเซลล์เข้าใหม่ 1 ตู้
21/05/61
 
maintenanceและติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
9/5/61
ครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดหลอดแก้ว ถึงโกดัง Aset Plus
3/5/61
ติดตั้งโซลลาเซลล์ 20KW ระบบออนกริด
บริษัท สระแก้ว ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
3/5/61
   
maintenance ระบบน้ำร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์
อาคารรับรองกองทัพบกเกียกกาย
27/4/61
ลูกค้าซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 1000 W
ถึงบริษัท
21/4/61
ผลงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
25/4/61
ติดตั้งชุดทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดแผ่นเรียบ
ขนาด 300 ลิตร จำนวน 1 ชุด
9/4/61
ติดตั้งถังน้ำร้อน 3000 ลิตรและซ่อมถังน้ำร้อน 5000 ลิตร
โรงแรม Kunchorn @ระยอง
9/4/61
อัพเดทงานการติดตั้งถังน้ำร้อนเพิ่ม 3000 ลิตร
โรงแรม Kunchorn @ระยอง
7/4/61
             
 อัพเดทงานการติดตั้งถังน้ำร้อนเพิ่ม 3000 ลิตร
โรงแรม Kunchorn @ระยอง
6/4/61
อัพเดทงานการติดตั้งถังน้ำร้อนเพิ่ม 3000 ลิตร
โรงแรม Kunchorn @ระยอง
5/4/61
อัพเดทงานการติดตั้งถังน้ำร้อนเพิ่ม 3000 ลิตร
โรงแรม Kunchorn @ระยอง
4/4/61
       
     
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดแผ่นเรียบ ขนาด 200 ลิตร 1 ชุด
2/4/61
อัพเดทงานการติดตั้งถังน้ำร้อนเพิ่ม 3000 ลิตร
โรงแรม Kunchorn @ระยอง
31/3/61
ติดตั้งชุดทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร
 จำนวน 2 ชุด Toscana Valley Khaoyai
31/3/61
 
ลูกค้าจาก บริษัท อินฟราเทค
เยี่ยมชมออฟฟิศ 
31/3/61
อัพเดทงานการติดตั้งถังน้ำร้อนเพิ่ม 3000 ลิตร
โรงแรม Kunchorn @ระยอง
30/3/61
ส่ง Heat Pump 300 ลิตร
29/3/61
 
    ส่ง Solar Street Lighting 
ชลบุรี
28/3/61
Maintenance ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
โรงแรม UMA  Residence
28/3/61
ตรวจเช็คเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านคุณสิริพร@พัทยา ชลบุรี
26/3/61
         
    ตรวจเช็คระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
โรงแรมดีวารี@ระยอง
26/3/61
ส่งเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
26/3/61
ตรวจเช็คระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์
22/3/61
             
 ออกบูธงาน SETA 2018 ไบเทค บางนา
วันที่ 21-23 มีนาคม 2561
บูธที่ H21-H22
งานติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (ต่อ)
บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง
17/3/61
งานติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (ต่อ)
บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง
16/3/61
 
งานติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง15/3/61
ส่งมอบงานอุ่นสระว่ายน้ำ ระบบฮีทปั๊ม 70 KW.
@ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (สาทร)
9/3/61
             
เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์
10/3/61
ส่งแผงโซลาเซลล์ 250W
จังหวัดขอนแก่น
10/3/61
ติดตั้งฮีทปั๊มสำหรับอุ่นสระจากุซซี่ 
@ บ้านคุณภมร ทอสคาน่า เขาใหญ่
6/3/61
       
 ลูกค้ามารับแผงโซล่าเซลล์ POLY 300W  48 แผง (ครั้งที่1)
คุณเอนก @ รังสิต
21/02/61
ติดตั้งโคมไฟสปอรตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์
@ บ้านคุณตุ้ม แถวบางใหญ่
19/02/61
Maintcnance ล้างถังน้ำร้อนและล้างแอร์ทั้งบ้าน
@ บ้านคุณศุภโชค
22/02/61
       
 าน service & Maintenance ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
@อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย
16/02/61
งานติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบ On-grid 5 kw.
@บ้านคุณอรพิน พัทยา
17/02/61
เข้า service ระบบโซล่าเซลล์ On-grid 10 kw.
@บ้านลูกค้า พัทยา
17/02/61
               
 ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Poly 10Kw ระบบ On-grid
ที่ บริษัท คิวบิกเจมส์ จำกัด
5/2/61
ส่งแผง 300W Poly (5BB)
5/2/61
ส่งฮีตปั้ม จำนวน 10 ชุด
ที่โรงงานคอบร้า
2/2/61
             
 ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมบริษัท
และทดลองขับรถไฟฟ้า
2/2/61
อัพเดท
แผงใหม่เข้าโกดังแล้วค่ะ
1/2/61
ส่งแอร์ Air Central 30000 Btu จำนวน 4 ชุด
ที่ บางบัวทอง
31/1/61
           
 
 ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5,000 ลิตร
ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ เชียงใหม่ 
31/1/61
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  29/1/61
ส่งแผง 300W Poly (5BB)
จำนวน 22 แผง
29/1/61
             
 ส่งแผง 300W Poly (5BB)
จำนวน 1 แผง
29/1/61
อัพเดทรูปสินค้าภายในบริษัท  
27/1/61
ส่งแผง 300W Poly (5BB)
จำนวน 1 แผง
27/1/61
   
ส่งโคมไฟ 30W สีส้ม 
จำนวน 2 ชุด ที่ รามอินทรา
27/1/61
ส่งโคมไฟ 30W สีส้ม
จำนวน 10 ชุด ที่ ทีวีพูล
27/1/61
ติดตั้งโซล่าน้ำร้อนขนาด 300 ลิตร
ชนิดหลอดแก้ว 1 ชุด
26/1/61
   
 ส่งของถึงมือลูกค้า 
@ทอสกานา เขาใหญ่
24/1/61
ติดตั้งชุดโคมไฟโซล่าเซลล์
50W สีขาว 16 ชุด @โกดังลูกค้า
24/1/61
มือสอง 14 แผง ถึงโกดัง
18/1/61
   
     
   Maintenance แผงโซล่าน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ @บ้านลูกค้า กรุงเทพ
17/1/61
Maintenance แผงโซล่าน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ @จ.ลำปาง
16/1/61
เข้าเช็คถังน้ำร้อนรั่วและได้เปลี่ยนถังให้ใหม่
@บริษัท โตไค ริคะ 
12/1/61
             
ไปส่ง แผง 300W 8 แผง 
และฮีตเตอร์ 6 ตัวให้ลูกค้า
10/01/61
ลูกค้ามารับแผงโซล่าเซลล์ 
260W มือสอง 12 แผง ถึงโกดัง
8/1/61
ลูกค้ามารับไฟ
 50W สีขาว 3 ชุด ถึงบริษัท
8/1/61
             
  ลูกค้ามารับแผงโซล่าเซลล์ 
260W มือสอง 5 แผง ถึงโกดัง
8/1/61
ลูกค้ามารับแผงโซล่าเซลล์ 
260W มือสอง 2 แผง ถึงโกดัง
6/1/61
ลูกค้ามารับไฟ
30W กับ 50W สีส้ม ถึงบริษัท
6/1/61
           
 สอนใช้อินเวอร์เตอร์ คุณทวีศักดิ์
จ.กาญจนบุรี
08/01/61
ติดตั้งชุดน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 ลิตร ชนิดหลอดแก้ว @เขาใหญ่
27/12/17
ติดตั้งชุดน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 200 ลิตร ชนิดหลอดแก้ว @บางแค
15/12/17
             
 ผลงานการติดตั้ง Heat pump ขนาด 70 Kw 
เพื่ออุ่นสระว่ายน้ำ @ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
6/12/17
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 20KW ระบบ on-grid (เพิ่ม)
@ บจ. ไร้ท์แมน จำกัด กทม.
6/12/17
@ บจ. ไร้ท์แมน จำกัด กทม.
6/12/17
เดินสายไฟแผงโซล่าเซลล์
@ บจ.ไร้ท์แมน จำกัด กทม.
14/12/17
 
 
     แผงโซล่าเซลล์ล็อตใหม่เข้าโกดัง 250w , 300w
18/10/60
ส่งสินค้าชุดโซล่าเซลล์ และชุดเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 70 ลิตร จำนวน 3 ชุด @ กาญจนบุรี 20/10/60 อบส่งงานติดตั้งแผงโซล่าสำหรับถ่ายโฆษณาบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย @สระบุรี 1/11/60  
Matanance & เดินท่อน้ำร้อนเพิ่ม (ต่อ) @ ถ.พัฒนาการ 69  13/9/17 Matanance&เดินท่อน้ำร้อนเพิ่ม @ ถ.พัฒนาการ 69  11/9/17 ตรวจสอบงาน น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ @ โรงแรมบายสิริมายา  จ.เชียงใหม่  5/9/17 ตรวจสอบงาน น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ @ โรงแรมบายสิริมายา  จ.เชียงใหม่  5/9/17
  Matanance & เดินท่อน้ำร้อนเพิ่ม (ต่อ) @ ถ.พัฒนาการ 69  13/9/17 Matanance&เดินท่อน้ำร้อนเพิ่ม @ ถ.พัฒนาการ 69  11/9/17 งานติดตั้งระบบ Solar In mobile Car 
@ จ.จันทบุรี  5/9/17
ตรวจสอบงาน น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ @ โรงแรมบายสิริมายา  จ.เชียงใหม่  5/9/17
  งานติดตั้งระบบ Solar In mobile Car 
@ จ.จันทบุรี  5/9/17
เริ่มงานติดตั้งระบบ Solar Rooftop  ขนาด 20KW (รางอลูมิเนียม อีก 1 จุด) @ ประเวศ  2/9/17   งานติดตั้งระบบ Solar Rooftop  ขนาด 20KW (รางอลูมิเนียม) @ ประเวศ  31/8/17
ริ่มงานติดตั้งระบบ Solar Rooftop  ขนาด 20KW @ ประเวศ  30/8/17 Matanance และเปลี่ยนฮีตเตอร์  @ ระยอง  28/8/17 Matanance ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
@ วิภาวดี   26/8/17
   
  เตรียมติดตั้งระบบฮีตปั๊ม และติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ @ โคราช 24/8/17 Matanance งาน Heat Pump @ จ. นครปฐม 21/8/17 งานติดตั้งน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (ส่วนแผงเพิ่ม)
@
รพ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 19/8/17
   
  ลงพื้นที่เพื่อเตรียมติดตั้ง Solar Rooftop 
@ ชุมพร 17/8/17
เข้าตรวจสอบและดูแลระบบ Solar Cell 
@ พัทยา (อีกหลัง) 17/8/17
เข้าตรวจสอบและดูแลระบบ Solar Cell 
@ พัทยา 16/8/17
   
  Matanance Service น้ำร้อน 4 ชุด
@ จ. ระยอง 16/8/17
งานติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงแสงอาทิตย์ 5,000 L (ติดตั้


   
   
EP1. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 50 KW. On-grid
วันแรกเข้าหน้างานติดตั้งราง
@บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด อ.ปากช่อง
16/10/61
   
EP2. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 10 KW
ติดตั้งราง กับแผงโซล่าเซลล์ พร้อมทดสอบความแข็งแรง
@ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต5
8/10/61
EP3.ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 10 KW
เดินสายไฟ พร้อมเก็บความเรียบร้อย
@ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต5
10/10/61
EP4.ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 10 KW
วันส่งงาน 
@ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต5
11/10/61
EP2.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300ลิตร 2ชุด และถังน้ำร้อน 500 ลิตร
@ทรายรีฮัก รีสอร์ท เกาะเต่า
27/9/61
EP3.ส่งงานติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กับติดตั้งถังน้ำร้อน (ปิดงาน)
@ทรายรีฮัก รีสอร์ท เกาะเต่า 
1/10/61 
EP1. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 10 KW
เริ่มงานวันแรก ติดตั้งทุ่นลอยน้ำ กับติดตั้งอินเวอร์เตอร์
@ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต5
5/10/61
EP3. ติดตั้งรางและแผงโซล่าเซลล์
@ฟาร์มโคนม อ.ปากช่อง
14/9/61
EP4. ติดตั้งสายไฟ เข้าระบบ Invertert
@ฟาร์มโคนม อ.ปากช่อง
17/9/61
EP1.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300ลิตร 2ชุด และถังน้ำร้อน 500 ลิตร
@ทรายรีฮัก รีสอร์ท เกาะเต่า
25/9/61
ติดตั้งท่อน้ำร้อนเพิ่มเติม
@บ้านลูกค้า จ.ชุมพร
5/9/61
EP1. เตรียมอุปกรณ์เข้าหน้างานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์20 KW @ฟาร์มโคนม อ.ปากช่อง
10/9/61
EP2. ติดตั้งInverter SMA ขนาด 20 KW
@ฟาร์มโคนม อ. ปากช่อง
12/9/61
EP4. The end ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 20KW
@โชว์รูมรถฮอนด้า สมุทรสงคราม
31/8/61
EP1. Maintenance ย้ายถังน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ @บ้านลูกค้าย่านรามคำแหง
1/9/61
EP2.Maintenance ย้ายถังน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
@ บ้านลูกค้าย่านรามคำแหง
3/6/61
 บริษัทเอเซ็ทพลัสมีนัดเว็นสัญญา กับ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศุนย์ ชลบุรี
29/8/61 (งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ลอยน้ำ)
ส่ง Heat Pump All In One ขนาด 500 ลิตร 2ชุด
@ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
29/8/61
ส่งรถมอไซต์ไฟฟ้า ขนาด 800 วัตต์
@ จ.อำนาจเจริญ
29/8/61
 EP.1 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ Ongrid  20 Kw.
@โชว์รูมรถออนด้า จ.สมุทรสงคราม 
24/8/61 (Day1)

 
EP.2 ติดตั้งระบบโซล่าเวลล์ Ongrid 20 Kw.
@โชว์รูมรถฮอนด้า จ.สมุทรสงคราม
27/8/61 (Day2) ขึ้นแผง กับเดินสายไฟ

 
Maintenance ล้างถังน้ำร้อน (ก่อนทำ-หลังทำ)
@ รพ.รามาธิบดี (Day3) ถังใบที่ 4
23/3/61
Maintenance เช็คระบบน้ำร้อน เปลี่ยนฮิตเตอร์ 
@ รพ.รามาธิบดี (Day3) 
23/3/61
Maintenance เช็คระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
@ บ้านลูกค้า ย่านจรัญสนิทวงศ์
23/3/61
ส่ง Heat pump all in one 300L 3set
@ จ.พังงา 
20/8/61
Maintenance ตรวจเช็คระบบน้ำร้อน (ก่อนทำ)
@ ร.พ.รามาธิบดี (Day1)
20/8/61
Maintenance ล้างถังน้ำร้อน (ก่อนทำ-หลังทำ)
@ รพ.รามาธิบดี (Day2) ถังใบที่ 2-3
22/8/61
ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300ลิตร 2 ชุด
@ บจ.โตไค ริคะ จ.ระยอง
9/8/61

 
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระบบ Ongrid 3kw
@บ้านฉาง ระยอง
10/8/61

 
ส่งงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ Orgrid 3 Kw
@บ้านฉาง ระยอง (ส่งงาน)
12/8/61


 
Page : [1] [2]

shopify stats