TITLEเค

TEXT

 เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (solar water heater)  คือ เครื่องผลิตน้ำร้อน โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานจากรังสีแสงอาทิตย์ มาเพิ่มอุณหภูมิให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งสามารถนำมาทดแทนระบบผลิตน้ำร้อนจากฮีทเตอร์ไฟฟ้า น้ำร้อนที่ได้จากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิประมาณ 60 องศา สามารถนำมาใช้โดยตรงในครัวเรือน หรือร่วมกันกับระบบน้ำร้อนอื่นๆ ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีความน่าสนใจและก้าวเข้ามามีส่วนช่วยลดค่าใช่จ่ายในด้านพลังงาน เนื่องจากเป็นการลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ซึ่งได้ต่างจากเครื่องทำน้ำร้อนประเภทอื่น  ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและมีค่าบำรุงรักษาสูง

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์(Solar hot water)มีประโยชน์ดังนี้
 - ลงทุนเพียงครั้งเดียว คืนทุนเร็วภายใน 2-5 ปี แต่ได้กำไรจากการใช้น้ำร้อนฟรีนานกว่า 20 ปี ลดค่าไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ ซึ่งแนวโน้มค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามราคาน้ำมัน 
- ช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไร้มลภาวะ สะอาด ไร้ควัน ไร้กลิ่น ไร้เสียง ช่วยลดปรากฏการเรือนกระจก ที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดวิกฤติการณ์โลกร้อนและภัยธรรมชาติทั้งหลาย
- ช่วยบดบังแสงแดดที่มาตกกระทบกับบ้านทำให้ภายในบ้านหรืออาคารเย็นลง ช่วยลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ
- ช่วยลดปัญหาจากอัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่อาจทำให้โดนไฟฟ้าดูดหรือจากหม้อต้มก๊าซ น้ำมันที่อาจระเบิดได้
- ระบบถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง และยังสามารถเก็บน้ำร้อนไว้ได้ 2-3 วันทำให้เรามีน้ำร้อนใช้ได้ตลอดเวลาและทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
- ช่วยลดค่าผันแปรจากการใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวนหน่วยที่มากอาทิ โรงงาน,โรงแรม,รีสอร์ท,โรงพยาบาลและอาคารขนาดใหญ่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงขึ้นตามการใช้งานมากขึ้น การใช้ระบบ  ทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง
 - ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และเชื้อแบคทีเรียในเสื้อผ้าภาชนะ เพื่ออป้องกันการติดเชื้อโรคร้ายอาทิ ไข้หวัด 2009 และเชื้อโรคอื่นๆ ที่อาจระบาดเพิ่มขึ้นในอนาคต
- น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สามารถขจัดคราบสกปรก และไขมันในภาชนะต่างๆได้ดี ทำให้มั่นใจในความสะอาดและประหยัดน้ำยาล้างจานได้อย่างมาก
- ระบบถูกออกแบบให้สามารถใช้น้ำร้อนได้ทุกจุดทุกที่ของบ้าน และอาคารตามต้องการ  

 

 


TEXT

 เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแผ่นเรียบ (Flat Plate)

  เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ คือเครื่องผลิตน้ำร้อนโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานรังสีแสงอาทิตย์มาเพิ่มอุณภูมิให้น้ำมี อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งสามารถนำมาทดแทนระบบผลิตน้ำร้อนจากไฟฟ้า, ผลิตน้ำร้อนจากบอยเลอร์โดยน้ำมันดีเซล, น้ำมันเตาหรือแก๊ส เป็นต้น เครื่องทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์เป็นระบบที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานความร้อนแทนโดยถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำทำให้เกิดและผลิตเป็นน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ทดแทนน้ำร้อนที่ใช้พลังงานหรือน้ำมัน แก๊ส ลงทุนเพียงครั้งเดียวฟรีตลอดการ เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล โรงแรม แมนชั่น อพาร์ทเม้นและโรงงานที่ต้องใช้น้ำร้อน