ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดแผ่นเรียบ ขนาด300ลิตร จำนวน 1 ชุด
@พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 09-04-61