ตรวจเช็คระบบและ Mainternance 
ระบบน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ 
โรงแรม แกรนด์ ราชพฤกษ์