งาน SETA ไบเทค บางนา บูธที่ H21-H22
วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 (EP.1)