งานติดตั้งระบบ Solar In mobile Car  @ จ.จันทบุรี  5/9/17