เตรียมติดตั้งระบบฮีตปั๊ม และติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ @ โคราช 24/8/17